ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ

Νέα Προϊόντα

ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ

Ποιος είναι ο ρόλος του Condenser αυτοκινήτου;

2023-02-17

Ο ρόλος του συμπυκνωτή αυτοκινήτου:


1. Ο αέρας αφαίρεσε την υψηλή θερμοκρασία που στέλνει ο συμπιεστής.
2. Προστατευτικό όταν η θερμοκρασία κορεσμού είναι αμετάβλητη.
3. Όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του συμπυκνώματος, ψύξτε περαιτέρω το υγροποιημένο ψυκτικό στην ίδια θερμοκρασία με τον περιβάλλοντα αέρα για να κρυώσει. Ο συμπυκνωτής είναι η μονάδα του συστήματος κλιματισμού. Μπορεί να περάσει γρήγορα τη θερμότητα του σωλήνα στον αέρα κοντά στο σωλήνα. Τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα τοποθετούνται μπροστά από τη δεξαμενή νερού. Για ορισμένες εφαρμογές, το αέριο πρέπει να χρησιμοποιείται μέσω ενός μακρύ σωλήνα, έτσι ώστε η θερμότητα να χάνεται στον περιβάλλοντα αέρα. Ο χαλκός και άλλα θερμικά μέταλλα χρησιμοποιούνται συχνά για τη μεταφορά ατμών.